BROKER SERVICE GROUP

 

  • Investičné životné poistenie
    Ponúka klientom možnosť zhodnocovania časti svojich prostriedkov
  • Jedinečný produkt - MetLife LIFE
    Poistná ochrana - Kontrola nad investíciami - Prístup k investíciam - Možnosť vybrať si z viacerých fondov pri investovaní - Možnosť meniť investičnú stratégiu v priebehu roka a tiež pomer krytia rizika a sporenia
  • Úrazové poistenie
    Finančné zabezpečenie rodiny v prípade straty života jej živiteľa následkom úrazu - Zachovanie životného štandardu v prípade trvalej invalidity následkom úrazu - Prístup k lekárskym konzultáciám z významných medicínskych centier v USA v prípade závažných zdravotných problémov